За да получите онлайн консултиране, моля, попълнете коректно следната форма:

ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

 

ОБЩИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН КОНСУЛТИРАНЕ 

 1. Сключване на договора
  а/ Чрез изпращане на запитване до адвокат Василев не възниква договорно правоотношение между адвокатска кантора “Василев и Партньори” и изпращача на запитването. С изпращане на запитването кантората само е приканена да предложи  хонорар за отговор на поставения въпрос. 

  б/ Договорът за правна консултация с адвоката е сключен, когато изпращачът на запитването потвърди чрез писмо или е-mail, че е съгласен с предложения хонорар и заплати същия. От този момент изпращачът на запитването може да претендира отговор от адвоката.

  2.Поверителност 
  а/ Адвокатът е длъжен да пази в тайна информацията, която му е станала известна във връзка с поръчката на клиента. При предаване на информация по електронна поща без използване на електронен подпис не може да се поеме гаранция за поверителност при предаването.

  б/ при изпращане до адвоката на некриптирано запитавне, адвокатът може да отговори по същия начин.

  3. Правила за работа и отговорност 
  а/ адвокатът може да обработи запитването само в  такъв обем както му е представено фактическото положение. Грешки в консултацията не пораждат отговорност за адвоката, ако те почиват на невярно или  лъжливо описание на фактите в запитването. Това не важи, ако грешната консултация се основава на умисъл или груба небрежност на адвоката. 

  б/ адвокатът на законово основание длъжен да откаже консултация, ако по този случай вече представлява противната страна.

  4.Срок 
  Адвокатът е длъжен да даде поисканата писмена консултация в срок до пет работни дни ако друго не е уговорено, считано от деня следващ сключването на договора. Адвокатът е длъжен да даде поисканото писмено становище  в рdf формат  по е-mail 
  или като незаверени копия, приложени в писмо.


  5.Разходи 
  Хонорарът за писмена он-лайн консултация зависи от правната и фактическа сложност на поставения въпрос,  материалния интерес на казуса и времето и усилията на адвоката за преодставяне на консултацията. Хонорарът се уговаря между клиента и адвоката в разменената кореспонденция чрез имейли. 

  6. ПЛАЩАНЕ 
  Адвокатска кантора “Василев и Партньори”приема плащания чрез банков превод, пощенски запис или в брой. 

 

Ако желаете може да изпратите запитването си също на www.freelegalservices.eu или като свалите апликацията за мобилен телефон със същото име съответно за Android или iOS.

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx